Urząd pracy Środa Śląska, oferty pracy z miasta i okolicy

Wszystkie i aktualne oferty z urzędu pracy (PUP) miasta Środa Śląska oraz propozycje z najbliższych jak: Bielany Wrocławskie, Biskupice Podgórne, Błonie, Brzeg Dolny, Bukowice. Poniżej przeczytasz krótki tekst nt. Środa Śląska, pod nim sprawdzisz oferty pracy. W środkowej kolumnie dane teleadresowe urzędu pracy oraz statystyki. Po prawej znajduje się lista ofert wg klasyfikacji zawodów.

Środa Śląska (niem. "Neumarkt in Schlesien", cz. "Slezská Středa") – miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie średzkim (którego jest siedzibą), siedziba gminy miejsko-wiejskiej Środa Śląska. Przez miasto przepływa rzeka Średzka Woda, dopływ Odry. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 8952 mieszkańców. Ze Środy pochodzi prawo średzkie. Układ centrum jest starszy niż kolonizacja na prawie niemieckim. Niemiecka nazwa oznacza "nowy targ" (niem. "Neumarkt"), natomiast polska wskazuje na to, że targ odbywał się w środy.Według danych z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia miasta wynosiła 14,94 km². Środa Śląska historycznie leży na Dolnym Śląsku. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwo wrocławski...

Oferty pracy w mieście Środa Śląska

Pozostałe oferty pracy dostępne poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej

Najbliższe oferty pracy

Koordynator szkoleń (training specialist) Bielany Wrocławskie

Koordynator szkoleń w centrum logistycznym (Training Specialist ) współpracuje z Kierownikami operacyjnymi, Kierownikami obszaru, Asystentami produkcji i partnerami w celu podnoszenia kwalifikacji niezbędnych w dziale, do którego zostanie przydzielony. Idealny kandydat będzie dokonywać ilościowych i jakościowych pomiarów produkcji oraz stosować narzędzia szkoleniowe w celu poprawy obu tych parametrów. Jest ekspertem w co najmniej dwóch działach produkcji; ocenia iudoskonala procesy wobszarach roboczych; doskonali narzędzia i techniki szkoleniowe; asystuje w pomiarze skuteczności szkoleń; mierzy efekty prowadzonych przez siebie działań; podnosi kwalifikacje zawodowe pracowników; opracowuje, utrzymuje i stosuje narzędzia szkoleniowe (metody, listy kontrolne i umowy o podnoszeniu kwalifikacji) w celu wspierania rozwoju pracowników. Identyfikuje obszary szkoleń przekrojowych u pracowników, wspomaga i realizuje te szkolenia wcelu wspierania realizacji celów; pomaga w uaktualnianiu standardowych procedur operacyjnych (SOP) oraz certyfikowaniu partnerów i kierowników z zakresu tych procedur; pomaga w realizacji planów szkoleń w okresie szczytowej liczby zamówień ipoza nim. Zatrudnienie na okres próbny 3m-ce, następnie um. o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca w najbliższym czasie poinformuje o systemie czasu pracy. Wysokość wynagrodzenia miesięcznie (brutto): od 1680 złco najmniej minimalne, do negocjacji z pracodawcą, zależne od kwalifikacji i doświadczenia. Informacja o ofercie w sali C.

Asystent ds. zakupów centrum logistycznego (purchasing assistant) Bielany Wrocławskie

Dokumenty zapotrzebowania (PR) i zamówienia (PO). Wystawianie dokumentu zapotrzebowania na podstawie informacji przekazanych przez właścicieli biznesowych oraz na podstawie ofert cenowych. Zaopatrzenie w produkty. Drukowanie, faksowanie i ewidencjonowanie zamówień. Zarządzanie otwartymi zamówieniami na materiały eksploatacyjne inne niż materiały dopakowania i wysyłki; dbanie o dokładność książki zamówień otwartych. Współpraca z właścicielami biznesowymi, księgowością i działem prawnym wcelu skonfigurowania nowych dostawców w systemie Oracle; dbanie oaktualność danych podstawowych. Analizowanie zapytań dotyczących faktur Osoba kontaktowa dla wszystkich dostawców; współpraca z księgowością w celu szybkiego odpowiadania na wszelkie zapytania dotyczące faktur. Zarządzanie wstrzymanymi fakturami, aby okres wstrzymania nie przekroczył 60dni. Zarządzanie procesem zamknięcia miesiąca. Dbanie o to, by faktury na pozycje zamówione w danym miesiącu były wystawione na czas. Monitorowanie zbiorczych zamówień w celu zapewnienia wystarczającego poziomu dostaw. Materiały do pakowania i wysyłki. Przekazywanie dostawcom uaktualnionych warunków zamówienia. Wprowadzanie uaktualnionych wartości zużycia do modułu prognozowania. Współpraca ze sklepami w celu prawidłowej i terminowej realizacji cyklów zaopatrzeniowych. Współpraca z właścicielami biznesowymi w celu dostarczenia ofert cenowych zgodnie z zasadami akceptacji wydatków. Poszukiwanie sposobów doskonalenia bieżących procesów i procedur w centrum logistycznym Wprowadzanie nowych dostawców, oferujących niższy koszt lub lepszą jakość. Inne obowiązki Dbanie o aktualność ewidencji Otwieranie i dystrybucja poczty dla całego oddziału. umowa na okres próbny 3 m-ce, następnie um. na czas nieokreślony. Pracodawca w najbliższym czasie poinformuje o systemie czasu pracy. Wysokość wynagrodzenia miesięcznie (brutto): od 1680 złco najmniej minimalne, do negocjacji z pracodawcą, zależne od kwalifikacji i doświadczenia. Informacja o ofercie w sal

Robotnik gospodarczy Brzeg Dolny

Oferta pracy dostępna dla osób niepełnosprawnych / Job vacancy available for disabled. Praca na terenie zewnętrznym w Brzegu Dolnym.

Administrator ds. operacyjnych (operations administrator) Bielany Wrocławskie

Opis stanowiska: Pracownik na tym stanowisku zapewnia wsparcie administracyjne zespołu kierowniczego ikadrowego w centrum logistycznym w Poznaniu/Wrocławiu. Obowiązki obejmują między innymi planowanie, tworzenie harmonogramów, koordynację zebrań, przeglądanie i dystrybucję korespondencji przychodzącej i wychodzącej, prowadzenie ewidencji czasu pracy i listy płac, a także wykonywanie innych zadań biurowych wspierających działalność operacyjną. OBOWIĄZKI Dystrybucja pasków wynagrodzeń i odpowiadanie na pytania członków zespołu dotyczących wynagrodzeń, a takżebadanie nieprawidłowości. Prowadzenie ewidencji obecności członków zespołu i uzgadnianie frekwencji z listami obecności. Zarządzanie wnioskami urlopowymi. Uzyskiwanie stosownej akceptacji wniosku urlopowego od kierowników. Odpowiednie przypisywanie kodów członkom zespołu w systemie ewidencjonowania czasu pracy. Wprowadzanie korekt stosownie do potrzeb. Zarządzanie czasem pracy pracowników obsługa i analiza systemu kart zegarowych. Monitorowanie i ewidencjonowanie dokumentów dotyczących działań dyscyplinarnych. Odpowiadanie na pytania członków zespołu dotyczące frekwencji i urlopu dowykorzystania. Obsługa programów pracowniczych, takich jak karty obiadowe, wnioski o dostęp do Internetu i poczty elektronicznej, kontrole bezpieczeństwa, wnioski o zwrot kosztów nauki. Zarządzanie środkami ochrony indywidualnej i monitorowanie ich dystrybucji. Składanie zamówień zaopatrzeniowych dla zespołu kierowniczego. Zarządzanie procesem wydawania certyfikatów dla operatorów wózków widłowych. Um. na okres próbny 3m-ce, następnie um. na czas nieokreślony. Wysokość wynagrodzenia miesięcznie (brutto): od 1680 zł co najmniej minimalne, do negocjacji zpracodawcą, zależne od kwalifikacji i doświadczenia. Informacja o ofercie w sali E.

Instalator hydraulik Oborniki Śląskie

Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewanie wodno - kanalizacyjne wewnątrz budynku.

Kierownik magazynu (non inventory receiver) Bielany Wrocławskie

Obowiązki Kontrola poziomu zapasów. Wykorzystywanie oprogramowania Oracle i prowadzenie regularnej inwentaryzacji w celu utrzymywania odpowiedniego poziomu zapasów. Rygorystyczne przestrzeganie standardów bezpieczeństwa, jakości i produkcji. Rozładowywanie naczep z kartonami i innymi magazynowanymi towarami. Przenoszenie towarów za pomocą wózków widłowych, wózków ręcznych i elektrycznych wózków paletowych typu Walkie-Rider. Utrzymywanie rezerw zapasów w newralgicznych obszarach. Okresowe nadzorowanie lub wykonywanie pełnego spisu towarów w magazynie (zgodnie zwymaganiami Kierownika produkcji). Przetwarzanie zapotrzebowań na materiały biurowe. Doskonalenie metod pracy i rekomendowanie zmian zwiększających bezpieczeństwo. Konserwacja terenu pracy. Podejmowanie prac z własnej inicjatywy. Gospodarka magazynowa metodą FIFO. Współpraca ze strukturami organizacyjnymi na wszystkich poziomach. Produkcja Wsparcie Kierownika w zarządzaniu działem. Przydzielanie współpracownikom zadań niezbędnych do sprawnego przepływu pracy i realizacji dziennych celów produkcyjnych. Pomaganie Kierownikowi produkcji w przyjmowaniu dziennych raportów. Udzielanie pomocy współpracownikom, szkolenie nowych współpracowników. Pomaganie Kierownikowi produkcji w śledzeniu, analizie trendów i raportowaniu wskaźników pomiarowych działu zgłaszanych przez współpracowników. Zarządzanie godzinami pracy i harmonogramami oraz monitorowanie i raportowanie wtymzakresie. Wykonywanie w razie potrzeby obowiązków produkcyjnych (zastępstwo). Udzielanie Kierownikowi produkcji pomocy w przeglądach i aktualizacjach standardowych procedur operacyjnych. Działania kontrolne i rozwiązywanie problemów związanych z procesami w danym obszarze. Usprawnianie przepływu produktów przez dany obszar. Bezpieczeństwo Identyfikowanie i eliminowanie zagrożeń na terenie pracy. Ciągłe instruowanie współpracowników odnośnie bezpieczeństwa pracy. Zaangażowane uczestnictwo w inicjatywach dotyczących bezpieczeństwa. Natychmi

Koordynator ds. ochrony i zapobiegania stratom (loss prevention specialist) Bielany Wrocławskie

Koordynatora ds. ochrony i zapobiegania stratom (M/K) Koordynator ds. ochrony i zapobiegania stratom jest odpowiedzialny za realizację programu ochrony w centrach logistycznych Wrocław/Poznań. Koordynator kieruje pracownikami ochrony na terenie centrum, dbając o prawidłowe wykonywanie powierzonych im zadań, a także wdraża i egzekwuje zasady oraz procedury ochrony izapobiegania stratom określonym przez Amazon. Ponadto Koordynator pod bezpośrednim kierunkiem Kierownika ds. zapobiegania stratom prowadzi dochodzenia w sprawie kradzieży i oszustw. Obowiązki: Szybkie i spokojne reagowanie na ewentualne sytuacje związane z naruszeniami ochrony, kradzieżami i oszustwami zgodnie z instrukcjami Kierownika ds. zapobiegania stratom. Pełnienie roli osoby pierwszego kontaktu ds. ochrony dla zespołu kierowniczego centrum; doradzanie zgodnie ze Standardami ochrony fizycznej. Niezwłoczne zgłaszanie Kierownikowi ds. zapobiegania stratom wszelkich nietypowych zdarzeń. Kierowanie kontraktowymi pracownikami ochrony i udzielanie im porad w celu zapewnienia maksymalnej efektywności pracy działu. Sporządzanie i modyfikowanie identyfikatorów Amazon za pomocą programu komputerowego. Rozwiązywanie problemów z identyfikatorami w porozumieniu zglobalnym biurem ds.identyfikatorów. Biegłe posługiwanie się systemem telewizji przemysłowej, skomputeryzowanym systemem alarmowym oraz innymi dostępnymi narzędziami w celu sprawnego wprowadzania w życie określonych zasad ochrony i zapobiegania stratom. Wypracowanie szczegółowej znajomości przebiegu różnych procesów operacyjnych wcentrum logistycznym w celu identyfikowania potencjalnych zagrożeń związanych z kradzieżą ioszustwem oraz efektywnego prowadzenia dochodzeń. Monitorowanie przestrzegania korporacyjnych zasad ochrony i zapobiegania stratom w centrum logistycznym oraz reagowanie na wszelkie stwierdzone nieprawidłowości. Przeprowadzanie niezbędnych inspekcji, audytów i dochodzeń związanych zzapobieganiem stratom. Sporządzanie szczegółowych, kom

Praca w gospodarstwie ogrodniczym Kąty Wrocławskie

Praca w gospodarstwie ogrodniczym, zbór oraz pielęgnacja warzyw (ogórki i szczypiorek), praca w szklarni ogrodniczej, wyrywanie cebulki ze szczypiorkiem, obieranie, pęczkowanie, praca bez kontaktu ze środkami chemicznymi, praca na umowę zlecenia-pracodawca będzie odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne, rozpoczęcie pracy rano o godz. 6:00 - ilość godzin w ciągu dnia z zależności od potrzeb, nienormowany czas pracy: około 65 godzin pracy w miesiącu; dojazd do miejsca pracy: Kicianów, gmina: Kąty Wrocławskie we własnym zakresie. PRACA OD ZARAZ.Kontakt z pracodawcą - telefoniczny 607-257-992 (w godzinach od8.00 do 12.00) oferta dostępna w sali D.

Spawacz ślusarz 906 Strzegom

obsługa maszyny kontakt e-mail: jadwiga.papierz@ras-polska.pl lub telefon:74-855-15-71 lub osobisty

Kasjer sprzedawca (żarów) 631 Żarów

obsługa kasy fiskalnej, obsługa lady mięsnej, wykładanie towaru KONTAKT Żarów, ul. Chrobrego 11 (z CV do kierownika sklepu)

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej

www.pup-srodaslaska.pl

Środa Śląska 55-300, Wrocławska 4
Centrala: (71) 3172505
Sekretariat: (71) 3172580
Inny telefon: (71) 3172767
Fax: (71) 3175167
wrsr@praca.gov.pl
Na 8952 mieszkańców znajduje się obecnie 5 ofert pracy
Miejscowość Środa Śląska została założona w 1235 wieku.
Burmistrz to Bogusław Krasucki.
Powierzchnia miasta to 14,94 km².
Miasto leży na wysokości ok. 130 m n.p.m.
Kody pocztowe w miejscowości: 55-300.
Gęstość zaludnienia to 596 os./km²
Strefa numeracyjna to (+48) 71